About Rachel Heath-Davies

This author has not yet filled in any details.
So far Rachel Heath-Davies has created 11 blog entries.

Y Gymraeg mewn addysg: Cynllun Gweithredu 2017 – 22

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru, Gynllun Gweithredu ar y Gymraeg mewn addysg ar gyfer y bedair blynedd nesaf. Mae’r Cynllun hwn yn un o’r cynlluniau gweithredu sydd yn deillio o’r strategaeth Cymraeg 2050 ac yn amlinellu sut mae’r Llywodraeth yn bwriadu cyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae targedau [...]

2018-01-02T13:54:25+00:00Ionawr 2, 2018|Dolenni Defnyddiol, Newyddion|

Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

Dyma linc at strategaeth Llywodraeth Cymru er mwyn cyrraedd y darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Ceir yma hefyd, Rhaglen Waith, sef Cynllun Gweithredu yn amlinellu sut yr ydynt yn bwriadu cyrraedd y darged. http://gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?lang=cy

2018-01-02T13:37:19+00:00Ionawr 2, 2018|Dolenni Defnyddiol, Newyddion|

Rhaglen Hyfforddiant

RHD Consultancy YmgynghorIAITH - Taflen cyrsiau hyfforddi [Cymraeg] pdf Heddiw rydym yn cyhoeddi Rhaglen Hyfforddiant sy’n rhestri’r holl wahanol mathau o hyfforddiant corfforaethol yr ydym yn ei gynnig. Mae cyrsiau ar sgiliau cyflwyno a siarad cyhoeddus, hyfforddiant ar reoli pobl a phrosiectau, cyrsiau ar beth yw gwerth am arian, neu beth am gwrs ar lywodraethant [...]

2017-06-15T13:43:48+01:00Mehefin 15, 2017|Newyddion|

Cyrsiau Hyfforddiant AM DDIM

Mae Cynllun cyffrous, newydd ar droed, sef cyfleoedd arbennig i hyfforddi a gwella sgiliau iaith Gymraeg yn y gwaith yn genedlaethol. Mae’r Cynllun Cymraeg Gwaith newydd yn arloesol ac yn rhoi cyfle i weithleoedd fuddsoddi yn eu staff a gwella gwasanaethau yn y Gymraeg. Cyhoeddodd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol fod RHD YmgynghorIAITH yn ddarparwr [...]

2017-05-19T16:59:49+01:00Mai 19, 2017|Newyddion|

Cymwys am Oes

Gweledigaeth hir dymor Llywodraeth Cymru ar addysg yng Nghymru. http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/qualified-for-life-an-educational-improvement-plan/?skip=1&lang=cy

2017-04-13T16:38:19+01:00Ebrill 13, 2017|Newyddion|

Adnabod a Defnyddio’r Sgiliau Sydd yn y Gweithlu

Pa sgiliau Cymraeg sydd yn y gweithle? Canfyddiadau Iaith ar Daith Credwch neu beidio, mae tipyn o sgiliau iaith Gymraeg ymysg ein staff yn ein gweithleoedd. Dyna oedd un o ganfyddiadau ein prosiect diweddar ar awdit sgiliau Cymraeg Gwaith. Gwnaeth YmggynghorIAITH gwblhau prosiect rhwng fis Rhagfyr 2016 a mis Mawrth 2017 yn asesu sgiliau mewn [...]

2019-10-26T09:34:00+01:00Ebrill 13, 2017|Newyddion|

Cyhoeddiad o £3miliwn ar gyfer hyfforddiant iaith yn y gweithle

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru y bydd £3m o gyllideb ychwanegol ar gael i ddatblygu dysgu’r Gymraeg yn y gweithle, mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cyflwyno’r rhaglen beilot ‘Cymraeg Gwaith/ Work Welsh’. Cewch fwy o wybodaeth yma ar y Cynllun. Nod Cymraeg Gwaith yw cynnig cyfleoedd i ystod o weithwyr mewn gwahanol sectorau [...]

2017-04-13T15:55:39+01:00Ebrill 13, 2017|Newyddion|

Gyda’n Gilydd – Strategaeth dysgu Cymraeg

Cyhoeddwyd Strategaeth y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – y corff sydd yn arwain y maes dysgu Cymraeg i oedolion. Amcan Strategol 1            Datblygu rhaglen arloesol o gyrsiau atyniadol ac addas i ddysgwyr gan wneud defnydd llawn o’r dechnoleg ddiweddaraf Amcan Strategol 2            Datblygu cynlluniau arloesol i sicrhau cyfleoedd a chyd-destunau i’r dysgwyr ddefnyddio eu Cymraeg [...]

2017-04-13T15:45:17+01:00Ebrill 13, 2017|Dolenni Defnyddiol, Newyddion|

Iaith ar Daith

Heddiw, yr ydym wedi lansio Iaith ar Daith ar draws Cymru. Rydym yn cynnal Awdit Sgiliau Iaith Gymraeg i staff mewn sefydliadau ar draws y wlad er mwyn cynorthwyo a chefnogi Cynlluniau Gweithredu’r Safonau Iaith. Bydd ein tiwtor cymwys a phrofiadol yn asesu’r holl aelodau staff ar y dydd yn erbyn lefelau sgiliau ieithyddol cydnabyddedig, [...]

2016-11-21T16:17:05+00:00Tachwedd 21, 2016|Newyddion|

Miliwn o siaradwyr erbyn 2050

Rachel Heath-Davies ar Radio Cymru yn trafod y darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 http://www.bbc.co.uk/programmes/b07wzprs   Targed o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-36924562

2018-01-02T13:29:18+00:00Hydref 5, 2016|Newyddion|