Adroddiadau a Chyhoeddiadau

 • Heath, R (1995) ‘What do customers want: in-depth market research study of the south wales furniture market’ Arthur Llewellyn Jenkins.

 • Heath, R (1996) ‘The costs of the SEN statement process: research findings and recommendations for making savings’, Awdurdod Addysg Lleol Dyfed LEA gyda Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA).

 • Heath, R. (1997) ‘The Welsh Bleed’: An Exploratory Case Study of Student Choice at Post-16 in a Welsh LEA’ Traethawd Ol-Raddedig, Adran Addysg, Prifysgol Caerdydd

 • Heath, R (1998) ‘Economic and Cultural Justifications for Post-16 Choices: A Polarisation of Language and Markets’. Prosiect Allweddiaith- Bwrdd yr Iaith Gymraeg – Cynhadledd Raeadru ar gyfer ymarferwyr ac arweinwyr y sector addysg.

 • Heath, R. (2000a) ‘Cynhyrchu Cymru’/ Formation of the Nation: The role of ECA in Welsh medium schools’ Cynhadledd Diwylliant, Cenedligrwydd, Hunaniaeth, 25.3.00. Canolfan Raddedigion Prifysgol Caerdydd.

 • Heath, R. (2000b) ‘Grisiau Addysg: Llwybrau Mynediad ac Ymadawiad’/ ‘The Journey of Schooling: Entry and Exit Routes’ Papur a Chyflwyniad. Cynhadledd Flynyddol Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 5ed Ebrill.

 • Heath, R. (2000c) ‘Language, Culture and Markets in Further Education: Emerging findings’ Cynhadledd Ymchwil, SOCSI, Prifysgol Caerdydd, 3 ydd Mai

 • Heath, R. (2000d) ‘Dewis Cyfrwng: Iaith, Diwylliant a Marchnadoedd yn Addysg Bellach’/ Choosing a Medium: Language, Culture and Markets in Further Education’

 • Allweddiaith/ Cynhadledd Bwrdd yr Iaith Gymraeg 5-6 Gorffennaf, 2000. Prifysgol Aberystwyth.

 • Heath, R. (2000e) ‘A Right, A Duty, or an Economic Advantage: Reasons for Choosing Welsh medium post-16 education’ Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ymchwil Addysg Brydeinig (BERA) ym Mhrifysgol Caerdydd.

 • Heath, R. (2000f) ‘The Problems, Pitfalls and ‘Gains’ of Bilingual Fieldwork’ Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ymchwil Addysg Brydeinig (BERA).

 • Heath, R. (2000g) ‘Double the Work: The unanticipated labours of bilingual research’ Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ymchwil Addysg Brydeinig (BERA).

 • Heath, R (2000h) ‘Iaith, Diwylliant a Marchnadoedd mewn Addysg Bellach yng Nghymru’ Doethuriaeth/ PhD Traethawd Hir, Llyfrgell AHSS Prifysgol Caerdydd.

 • Jones, M M et al (2008) Bilingual literacies for learning in Further Education, Prifysgol Lancaster (ar y Pwyllgor Llywio).

 • Llywodraeth Cymru/ Welsh Government (2014a) by Heath-Davies, R. Ymchwiliad Safonau: Ymateb Llywodraeth Cymru i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar y Safonau Iaith arfaethedig parthed y Gymraeg, Y Goron.

 • Llywodraeth Cymru / Welsh Government (2014b) by Heath-Davies, R. Conducting a Welsh language impact assessment: Statutory Guidance and Toolkit for Policy Makers, Y Goron.

 • MacGillcrist, D et al (2012) Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu yn maes Cymraeg i Oedolion: astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen (2012), Prifysgol Caerdydd ar ran Llywodraeth Cymru.

 • National Audit Office by Heath, R (2002) – Trunk Road Maintenance in Wales, Y Goron.

 • National Audit Office by Williams, Mortlock and Heath (2003) – GEST Education Grant for Wales, Y Goron.

 • WISERD, Prifysgol Caerdydd (2015) Gwerthusiad o’r Cyfnod Sylfaen. (Aelod Arbenigol). Comisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, GSR.