Mae Cynllun cyffrous, newydd ar droed, sef cyfleoedd arbennig i hyfforddi a gwella sgiliau iaith Gymraeg yn y gwaith yn genedlaethol. Mae’r Cynllun Cymraeg Gwaith newydd yn arloesol ac yn rhoi cyfle i weithleoedd fuddsoddi yn eu staff a gwella gwasanaethau yn y Gymraeg.

Cyhoeddodd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol fod RHD YmgynghorIAITH yn ddarparwr cydnabyddedig ar gyfer y cyrsiau hyfforddiant o dan y Cynllun. Dywedodd y Gyfarwyddwraig Reoli, “Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi bod RHD CONSULTANCY yn un o’r darparwyr. Edrychwn ymlaen at ddarparu cyrsiau dwys ar gyfer Cymraeg Gwaith yn fuan iawn. Dyma gyfle euraidd i ddatblygu’ch gweithle am ddim. Anogaf bob cwmni i gymryd mantais o’r Cynllun arbennig hwn. Edrychwn ymlaen yn fawr fel tîm i ddarparu hyfforddiant o ansawdd ac sydd wedi’i deilwra yn llwyr i Gymraeg Gwaith.”

Am fwy o wybodaeth ar y lansiad a’r cyrsiau sydd ar gael, http://dysgucymraeg.cymru/category/newyddion