Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ei chynigion i gryfhau seilwaith y Gymraeg.

Polisi cenedlaethol seilwaith ieithyddol y Gymraeg