Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru y bydd £3m o gyllideb ychwanegol ar gael i ddatblygu dysgu’r Gymraeg yn y gweithle, mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cyflwyno’r rhaglen beilot ‘Cymraeg Gwaith/ Work Welsh’. Cewch fwy o wybodaeth yma ar y Cynllun.

Nod Cymraeg Gwaith yw cynnig cyfleoedd i ystod o weithwyr mewn gwahanol sectorau i ddysgu a gwella’u Cymraeg er mwyn ei defnyddio’n hyderus yn y gweithle a chwrdd ag anghenion busnes eu sefydliadau.

Mae’r Cynllun yn cynnwys:

  • Am DDIM – Cyrsiau ar-lein ar Gymraeg sylfaenol
  • Am DDIM – Cyrsiau dwys ar bob lefel ac ar gael ar draws Cymru
  • Am DDIM – Cyrsiau preswyl pum niwrnod er mwyn codi hyder

Mae’r Cynllun yma yn rhoi cyfle unigryw a chyffrous i ddysgu Cymraeg yn y gwaith.