Gweledigaeth hir dymor Llywodraeth Cymru ar addysg yng Nghymru.

http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/qualified-for-life-an-educational-improvement-plan/?skip=1&lang=cy