Mae Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Mae Arad yn nodi 21 o argymhellion i’r Llywodraeth, awdurdodau lleol, y Cynllun Sabothol a llawer mwy.

http://gov.wales/docs/caecd/research/2016/160310-evaluation-welsh-medium-education-strategy-final-cy.pdf