Heddiw, yr ydym wedi lansio Iaith ar Daith ar draws Cymru. Rydym yn cynnal Awdit Sgiliau Iaith Gymraeg i staff mewn sefydliadau ar draws y wlad er mwyn cynorthwyo a chefnogi Cynlluniau Gweithredu’r Safonau Iaith. Bydd ein tiwtor cymwys a phrofiadol yn asesu’r holl aelodau staff ar y dydd yn erbyn lefelau sgiliau ieithyddol cydnabyddedig, cenedlaethol. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda i archebu asesiad.

rhd-consultancy-ymgynghoriaith-iaith-ar-daith-skills-audit-road-show-211116-pdf