Rachel Heath-Davies ar Radio Cymru yn trafod y darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

http://www.bbc.co.uk/programmes/b07wzprs

 

Targed o filiwn o siaradwyr erbyn 2050

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-36924562