RHD Consultancy YmgynghorIAITH – Taflen cyrsiau hyfforddi [Cymraeg] pdf

Heddiw rydym yn cyhoeddi Rhaglen Hyfforddiant sy’n rhestri’r holl wahanol mathau o hyfforddiant corfforaethol yr ydym yn ei gynnig. Mae cyrsiau ar sgiliau cyflwyno a siarad cyhoeddus, hyfforddiant ar reoli pobl a phrosiectau, cyrsiau ar beth yw gwerth am arian, neu beth am gwrs ar lywodraethant a hyfforddiant i lywodraethwyr ac aelodau byrddau? Darperir pob cwrs yn y Gymraeg a’r Saesneg. Yn ogystal, mae nifer fawr o gyrsiau ar gynllunio polisïau iaith Gymraeg, gwneud asesiadau traw effaith a sut mae ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau yn eich sefydliad.

Ffoniwch 029 22362106 i ofyn am gyrsiau.