Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru; creu Cyngor Partneriaeth y Gymraeg; sefydlu Comisiynydd y Gymraeg; creu Panel Ymgynghori Comisiynydd y Gymraeg; galluogi hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg; a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; creu safonau parthed y Gymraeg (gan gynnwys dyletswydd i gydymffurfio â’r safonau hynny a hawliau yn deillio o orfodaeth i weithredu’r dyletswyddau hynny); caniatáu archwiliadau i ryddid pobl i ddefnyddio’r Gymraeg; sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg; diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chynlluniau Iaith.

Am fwy o wybodaeth Cliciwch Yma