Ar 22 Mawrth 2016, lansiwyd Fframwaith Strategol Olynol Mwy na geiriau…. i gryfhau gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Yr Athro Mark Drakeford AC.

 

Wrth galon y strategaeth mae’r syniad bod medru defnyddio eich iaith eich hun yn rhan annatod o ofal – nid yn rhywbeth ychwanegol, dewisol.

http://gov.wales/docs/dhss/publications/160317morethanjustwordscy.pdf